مهندس حسین سعیدی آشتیانی بنیانگذار پارکهای جنگلی ایران ، در سال 1314ه .ش درآشتیان متولد شد .در سال 1339از آموزشگاه جنگل و مراتع گرگان فارغ التحصیل وبه خدمت سازمان ها ومراتع کشوردر آمد.

    رشته تخصصی خود " پارکها وتفرجگاهها " را در دانشگاه AM تگزاس آمریکا گذرانید وبا کسب تجربه در سمینارهای بین المللی به تدریس مشغول شد. اوبه عنوان کارشناس منحصربه فردپارکهای جنگلی     در سطح کشور مطرح گردید .

   آشتیانی ازعلاقه به حرفه خود را چنین بیان میکند :                                                                 

      " در طول 25 سال خدمت اداری خود ، چه از نظر عملی و چه از نظر تئوری ،عاشق شغلی هستم که  در این رشته به من محول شده است ."

  استاد حسین سعیدی عمری کوتاه اما پر بار داشت .برخی آثار او عبارتند از :

-         پارکها و تفرجگاهها

-         پارک سازی در ایران

-         مساله تفریح و منابع طبیعی تفرجگاهی در ایران

-         مفهوم اوقات فراغت و امر تفریح و تفرج در دنیای امروز

-         نقش منابع طبیعی تفرجگاهی در رفاه جامعه ایران  

-         و...

منبع : رجال و مشاهیرآشتیان ، تالیف صادق حضرتی