نابرده رنج گنج میسر نمی شود              مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

آثار نقاشان هنرمند خانم زهره اوسطی و خانم سما محبی و مرجان عزیزی - آشتیان - 1393

البته دست شورای شهر جدید آشتیان هم درد نکنه ...

به هر حال با بضاعت کم مالی و مشکلات در پیش رو گام های رو به رشد و فرهنگ سازانه ای را برداشتند...

امیدواریم روز به روز چهره ی شهرمان زیباتر از پیش ...

تعداد مهاجرت ها کمتر از پیش...

و در کل آرزوی موفقیت برای این عزیزان داریم.

فکر کنم این اولین سایتی هست که تقدیر و تشکر بسیار ساده ای از اعضای جدید شورای شهر کنونی انجام داده و ای کاش با امید دادن و همیاری مردم به  اعضای شورای شهر و شهرداری ، موفقیت ها و پیشرفت ها روز به روز بیشتر شود.

 

نقاشی

 

آشتیان

ashtian

 

عکس های آشتیان

 

 

 

 

نقاشی دیواری