خانم فرزانه تفرشی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر

به معرفی چند اثر از او میپردازیم....

بیوگرافی ایشان به زودی ....